Řešení

Řešení2019-05-29T19:04:23+02:00

OMEZOVÁNÍ PŘÍKONU

Omezování rezervované kapacity (peak Shaving a čtvrthodinová maxima)

ROZSAH POUŽITÍ:

Maximální krátkodobé zatížení se vyskytují v mnoha společnostech, které spotřebovávají více energie v určitých časech, než je obvyklé.

Například pekárny, když se trouby rozběhnou ve stejnou dobu ráno, Autosalony, kde jsou všechny nové elektrické nabíjecí stanice používány najednou, Výrobci nástrojů, kteří používají svářecí zařízení nebo jiné energeticky náročné stroje, producenti mléka, kteří používají robotický dojící systém, a mnoho dalších.

Tyto špičky výrazně zvyšují účty za elektřinu (distribuční – regulované platby za rezervovanou kapacitu) . Máme řešení jak tyto špičky vykrýt z TESVOLT Akumulačních systémů. Doporučujeme TESVOLT TS HV, nebo TPS.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ OZE

V kombinaci s vlastním zdrojem elektřiny (obvykle Fotovoltaickým) může v těchto aplikacích docházet k významným úsporám energií. V posledním trendu vývoje cen elektřiny a možnosti ko-financování těchto opatření z dotačních programů dávají tyto investice větší smysl. U nízkonapěťových odběrů se může jednat o návratnosti do 10ti let a u vysoko odběru záleží na výši vlastní dotace.
pravdou ale zůstává, že Akumulace elektřiny podporuje výrazně vlastní spotřebu ze zdroje OZE. Tedy jste efektivní, šetříte a navíc je Vaše firma environmentálně odpovědná.

Příkladem jsou dvě naše aplikace (v ČR), které jsme realizovali na konci roku 2018. Obě neovlivňují svým zdrojem okolní síť (nedodávají do sítě, protože přebytečná a nespotřebovaná elektřina je uložena v Akumulačním systému TESVOLT) a naopak využívání energie ze sítě se výrazně snížilo.

Obě firmy jsou v LDS, kde jsou podmínky pro investice do akumulačních systémů obvykle velmi příznivé.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Autoservisy dealerství, které každoročně spotřebovávají více než 30 000 kWh elektřiny, mohou snížit náklady s aplikacemi fotovoltaiky a akumulace, stejně tak jak to udělali například Lenner Říčany, Havex Kosmonosy, Autokomplet Menčík a mnozí další. Pro tyto typy zákazníků je kombinace vlastní výroby z FVE s Akumulačním systémem perfektní. Pokud investujete do střešní fotovoltaické instalace, budete vysílat jasný signál ve prospěch mobility šetrné k životnímu prostředí. Kromě toho budete potřebovat mnohem méně energie z rozvodné sítě. Naše lithium-iontové storage systémy mají životnost až 30 let, což vám umožňuje dlouhodobě plánovat a realizovat značné úspory energie.

Rychlonabíjecí infrastruktura

Pro provozovatele rychlonabíjecích stanic jsou zásadní výkonové špičky jejich spotřeby. Vzhledem k tomu, že elektrická vozidla mají stále výkonnější baterie, vyžaduje rychlé nabíjení stále větší výkon. A s tím stoupají také náklady na energie pro provozovatele nabíjecí stanice. Akumulační Systémy jsou zde cenným nástrojem jak výkonové špičky snížit. Elektromobil je nabíjen z akumulátorového systému místo veřejné sítě. Využití najdeme hlavně tam, kde pro vysokorychlostní infrastrukturu není dostatečný příkon. Akumulační systém se pak nabíjí výkonem ze sítě, ale pomalejším tempem, což zabraňuje generování špičkového zatížení.

Systém skladování akumulátorů nabízí řadu výhod:

Zaplatíte méně za špičkové energetické zatížení (uspora za rezervovanou kapacitu – VN připojení)

Zaplatíte méně za odebranou elektřinu , vyrobíte si jí prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a použijte více energie, kterou jste vytvořili.

Získat nezávislost na energetických společnostech a rostoucí ceny energií

Buďte enviromentálně odpovědný a dejte o tom všem vědět!

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ BODY, KTERÉ SE MAJÍ POVAŽOVAT PŘI VÝBĚRU SYSTÉMU Akumulačních systému:

Vysokorychlostní nabíjení (1C)

Aby se umožnilo rychlé dobíjení elektrických vozidel, měl by skladovací systém nabízet vysoký nabíjecí výkon. 1C znamená, že skladovací systém může být plně nabit nebo vybit během jedné hodiny. Pokud je systém hodnocen pouze na hodnotě 0,5 ° C, budete potřebovat systém, který je dvakrát tak velký, aby zaručoval stejný nabíjecí výkon. Čím větší je skladovací systém, tím vyšší je kupní cena.

Vysoká účinnost

Rating efektivity skladování elektřiny odráží, kolik skutečně využité energie může být využito. V ideálním případě by měla být vyšší než 95%. Akumulační systémy také vyžadují energii v režimu spánku, např. napájení systému řízení baterie. Nejlepší systémy na to používají méně než 5 wattů.

Rozšíření a výměna

Ve většině skladovacích systémů mohou být články a baterie vyměňovány nebo přidávány pouze během prvních několika měsíců provozu. Měli byste zvolit systém, který může být ještě o několik let později rozšířen. TESVOLT Akumulační systémy umožňují volné rozšíření bez ohledu na kapacitu a čas. Vše bez omezení původních záruk.

Přísný bezpečnostní standard

Vybrané baterie by měly zaručit sledovatelnost a vynikající kvalitu. Přední výrobci nabízejí vysoce kvalitní články, které se nezapálí ani při propíchnutí kovovým hrotem. Monitorování článků baterie pomáhá včas rozpoznat, kdy je nutná údržba.

Dlouhá životnost

Systémy skladování akumulátorů podléhají při každém nabíjecím cyklu opotřebení. Počet plných nabíjecích cyklů odráží, jak často může být skladovací systém nabíjen a vybíjen před tím, než dojde k jeho přílišnému zhoršení. Měli byste zvolit výrobek s nejvyšším možným počtem cyklů nebo garantovanými cykly.

Venkovní instalace

Tam, kde lze systém skladování instalovat, závisí nejen na jeho velikosti a hmotnosti, ale také na vnějších faktorech, jako je vlhkost vzduchu. Existují modulární systémy, které lze instalovat i v malých prostorách. Některé skladovací systémy mohou být také instalovány venku, což vyžaduje další funkce, jako je zvláště robustní skříň nebo regulace teploty.

FARMÁŘI

Zemědělské společnosti a farmáři s vlastními solárními nebo větrnými elektrárnami mohou mít zásadní přínos doplnění těchto zdrojů o Akumulační systémy. Farmářům tak pomáhají využít vlastní elektřinu z vlastního zdroje (a tím ho činí více, či méně nezávislým) a dávají mu i energetickou bezpečnost.

Jak nám nedávno sdělil jeden náš klient, farmář J.H.

„ Já těch 160 krav bez elektřiny prostě nepodojim“. To má samozřejmě za následek nejen ztrátu výnosu za prodané mléko, ale hlavně hrozící léčení dojnic z důvodu nepodojeného mléka.

Jiný zemdělec a farmář ze Severu Čech vyprávěl. „Mám velkou elektrárnu na svých statcích“. Při posledním výpadku elektřiny letos v zimě, jsem přišel o desítky selat. Neměl jsem elektřinu. Neměl jsem dostatek tepla. Selata nastydla.

To vše může řešit správně navržený Akumulační systém.

VYUŽÍVEJTE VÍCE VLASTNÍ ELEKTŘINY

Bez systémů pro skladování elektřiny zemědělci často používají pouze asi 20% své vlastní elektřiny. Zbytek se přivádí do sítě. Systémy pro skladování baterií umožňují farmám využívat až 80% vlastní regenerativní elektřiny. Tímto způsobem šetří každou kWh. Každý, kdo nakupuje méně elektřiny z distribuční soustavy, je také méně závislý na rostoucích cenách elektřiny dodavatele energie a může lépe plánovat své náklady.

ULOŽTE NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ GRIDU

Dodavatel energie musí často rozšířit bod přenosu sítě, aby se vyrovnal s objemy elektřiny, kterou fotovoltaický systém farmy přivádí do sítě.

TESVOLT Seydaland (ukázka z praxe)

Nouzové zálohování POWER – BUT SECURRY

Výpadky elektřiny jsou kritickým problémem na farmách.

Je nezbytné, aby ventilace, topení a chlazení nebyly neúspěšné, aby zvířata a čerstvé produkty nebyly poškozeny nebo poškozeny. Kdokoli, kdo chrání své farmy s nouzovým záložním zdrojem z naftových generátorů, bude muset také přijmout související vysoké náklady na palivo, hluk a výfukové plyny.

Systémy akumulátorů od společnosti Tesvolt na druhé straně spolehlivě a nákladově efektivně zásobují čistou nouzovou energii.

OFF GRID ŘEŠENÍ

Když jste na konci světa…

Bez připojení k Distribuční soustavě? Místa, která jsou umístěna daleko od sítě, jako jsou horské chaty, observatoře, odlehlé farmy, vojenské základny atd. , dosud potřebovaly na výrobu elektřiny dieselový generátor nebo kogenerační jednotku. I když náklady na nákup takových zařízení nemusí být vysoké, jejich údržba a provoz je drahý. Díky velmi úspěšnému pokroku, kterého bylo dosaženo v moderních systémech Akumulace energieí, nabízejí spojení s výrobnou OZE, jako jsou malé větrné elektrárny nebo fotovoltaické systémy, nejen alternativu šetrnější k životnímu prostředí, ale také ekonomicky účinnější.

Zatímco výrobci obnovitelných zdrojů energie jsou často nejlevnější alternativou k dieselovým a kogeneračním jednotkám, mají jednu velkou nevýhodu: v případě, že nefouká, nebo je tma, větrná energie a solární generátory nejsou schopny dodávat elektřinu. To je okamžik, kde systémy Akumulační systémy nabízejí jednoduché řešení. Je-li vyrobeno více energie, než je potřeba, je uložen v baterii. Jakmile je zapotřebí více energie, než může být zajištěno větrem a sluncem, Akumulační systém přejde do provozu a zajistí trvalý výkon.

Při plánování těchto Akumulačních systému je nutné brát zřetel na bezpečnost, stabilitu a dlouhou výdrž. Jedině tak lze očekávat bezproblémový a ekonomický provoz. Díky nejnovější technologii článků SAMSUNG SDI a aktivní kontrole baterií patří systémy TESVOLT k těm s nejdelší životností, což z nich činí vysoce ekonomicky efektivní. Z tohoto důvodu jsou náklady na výrobu elektřiny prostřednictvím fotovoltaického systému v kombinaci se skladovacím systémem TESVOLT obvykle výrazně nižší než u tradičního dieselového generátoru.